Product Tag - PEAK DESIGN Capture V3 Uchwyt bez płytki SREBRNY